17 55 90 33 - 021

پاسخ گوی پرسش های شما هستیم

پمپ آب جتی یک اسب موتوژن

تماس بگیرید

اندازه فریم 71M
توان نامی (KW/HP) 0.75/1
جریان نامی (A) 4.7
گشتاور نامی (N.m) 2.5
جریان نامی/جریان راه اندازی 2.9
رنگ آبی-RAL5001
بدنه آلومینیومی
تیپ CR71M2C
خازن دائم (µF) 25
ولتاژ خازن دائم (V) 400
راندمان(%) 74
سرعت در بار نامی (R.P.M) 2814
ضریب قدرت (Cos φ) 0.98
گشتاور نامی / گشتاور راه اندازی 0.4
گشتاور نامی / گشتاور شکست 1.6
ولتاژ نامی- (V) 220
دبی (m2/s) 0.3
ارتفاع (m) 45
دبی (m3/h) 0.3
هد یا ارتفاع (m) 45