17 55 90 33 - 021

پاسخ گوی پرسش های شما هستیم

پمپ آب 1/5 اسب دو پروانه ورتکس

تماس بگیرید

پمپ آب ۱/۵ اسب دو پروانه ورتکس اصل ایتالیا

پمپ آب دو پروانه ورتکس

پوسته پمپ آب دو پروانه ورتکس مدل CB25/160C از جنس چدن می باشد، و از مقاومت بالایی برخوردار است. جنس پروانه های پمپ آب  WORTEX مدل CB25/160C ازجنس برنج مباشد.

در ساختمان های مسکونی تجاری و اداری که نیاز به بوستر پمپ آبرسانی و آتش نشانی دارند پمپ دوپروانه wortexمدلCB25/160C گزینه مناسبی می باشد. تمامی پمپهای آب wortex زمینی می باشند.

پمپ آب دو پروانه ورتکس مدلCB25/160C ساخت کشور ایتالیا می باشد.