17 55 90 33 - 021

پاسخ گوی پرسش های شما هستیم

پمپ کف کش خانگی TMR6

تماس بگیرید

راندمان و میزان آبدهی بالا و مصرف انرژی پایین پروانه این مدل پمپ ها از دونوع بسته وباز ازجنس stainless steel وBronze می باشد.که نوع استیل آن برای آب های تمیز وبرنز آن برای آب های کثیف با غلظت پایین آستفاده می شود. الکترو موتوری این پمپ ها کاملآ ضدنفوذ آب بوده ومی تواندحداکثر 20m زیر آب کار کند. الکتروپمپ در دو نوع تکفاز و سه فاز الکتروپمپ در دو نوع ساده و فلوتر دار حداکثر دمای مناسب برای کارکردن این پمپ40°C می باشدTMR6-2

TMR6-1