• راندمان و میزان آبدهی بالا و مصرف انرژی پایین
  • پروانه این پمپ از نوع چندکاناله روباز واز جنس چدن سخت است
  • ازاین پمپ برای کاناله کردن پمپ های کثیف-پمپاژ آبهای تمیز و تخلیه آبهای که همراه بااملاح فیبری هستنداستفاده می شود.
  • پمپ TMK در سه مدل طراحی وتولید می گردد.
  • دمای مناسب برای کارکردن این پمپ ها بین °C35 تا °C60 می باشد.